Gaelscoil Chill Dara

Is scoil Chaitliceach, lán Ghaeilge í Gaelscoil Chill Dara atá lonnaithe díreach lasmuigh de bhaile Droichead Nua, i gCo. Chill Dara. Cuirtear ranganna ar fail do pháistí idir 4 agus 13 bliana d’aois. Feidhmíonn an scoil faoi rialacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta agus múintear Curaclam na Bunscoile inti.

Príomhoide na Scoile; Seán de Paor

Gaelscoil Chill Dara,
An Bóthar Glas,
An Currach,
Co. Chill Dara.
‘Fón 045 442300
Uimhir Rolla 20023A